Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zakład diagnostyki laboratoryjnej

Analityka ogólna

 1. Aceton w moczu 10,00 zł
 2. Ciężar wł. moczu (urometr) 8,00 zł
 3. Badanie ogólne moczu 15,00 zł
 4. Kał- badanie ogólne 20,00 zł
 5. Kał na jaja pasożytów 1 pobranie 19,00 zł
 6. Krew utajona – kał (bez zachowania diety) 17,00 zł
 7. Mikroalbuminuria 25,00 zł
 8. Płyny z jam ciała 31,00 zł
 9. Płyny ustrojowe np. wyciek z nosa 28,00 zł
 10. PM-R – bad.ogóIne (całość) 43,00 zł
 11. Test w kierunku Lambli 25,00 zł
 12. Kalprotektyna w kale 48,00 zł
 13. Kamienie moczowe 103,00 zł

Hematologia z koagulologią

 1. Morfologia CBC 11,00 zł
 2. Morfologia CBC + Diff ( automatyczny lub manualny ) 15,00 zł
 3. Mielogram 153,00 zł
 4. Rozmaz manualny- odrębnie zlecony 11,00 zł
 5. Płytki krwi metodą. komorową 28,00 zł
 6. OB. 10,00 zł
 7. Retikulocyty ( automatycznie ) 33,00 zł
 8. Retikulocyty ( manualnie ) 23,00 zł
 9. Oporność osmotyczna 33,00 zł
 10. Fosfataza alkaliczna w granulocytach 38,00 zł
 11. Czas protrombinowy (PT) 12,00 zł
 12. Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) 12,00 zł
 13. Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) korygowany 28,00 zł
 14. Fibrynogen 13,00 zł
 15. Układ krzepnięcia łącznie (PT, APTT, FIBRYNOGEN) 27,00 zł
 16. D- Dimer (ilościowo) 21,00 zł
 17. Antytrombina Ill 21,00 zł
 18. Czas krwawienia (pacjent musi przybyć do laboratorium) 18,00 zł
 19. Grupa krwi i Rh 42,00 zł
 20. Wykrywanie p/ciał odpornościowych u ciężarnych ( jeśli konieczna identyfikacja – bezpłatnie) 33,00 zł
 21. Antykoagulant toczniowy 58,00 zł
 22. APTT ( w IHiT) 24,00 zł
 23. TT ( w IHiT) 23,00 zł
 24. Czas protrombinowy (w IHiT) 19,00 zł
 25. Fibrynogen ( w IHiT) 18,00 zł
 26. Oznaczenie mutacji G1691A w genie czynnika V mutacja Leiden 148,00 zł
 27. Oznaczenie mutacji G20210A w genie protrombiny 153,00 zł
 28. Oznaczenie mutacji w eksonach 18 – 21 genu EGFR 388,00 zł
 29. Oznaczenie mutacji w eksonie 9 genu CALR 411,00 zł
 30. Test potwierdzenia obecności antykoagulantu toczniowego ( d R V V T) 82,00 zł
 31. Oznaczenie czynnika VII 113,00 zł
 32. Oznaczenie czynnika VIII 73,00 zł
 33. Oznaczanie czynnika XII 108,00 zł
 34. Oznaczenie czynnika IX 98,00 zł
 35. Oznaczenie miana inhibitora czynnika VIII 288,00 zł
 36. Oznaczenie miana krążącego antykoagulantu inaktywatora czynnika IX 493,00 zł
 37. Czynnik von Willebranda- aktywność kofaktora rystocetyny 81,00 zł
 38. Czynnik von Willebranda- antygen 93,00 zł
 39. Białko C 83,00 zł
 40. Białko S wolny antygen 133,00

Diagnostyka anemii i gospodarka żelazem

 1. Erytropoetyna 53,00 zł
 2. Ferrytyna 21,00 zł
 3. Haptoglobina w surowicy 48,00 zł
 4. Witamina B 12 w surowicy 35,00 zł
 5. Homocysteina 58,00 zł
 6. Kwas foliowy w surowicy 31,00 zł
 7. TIBC 13,00 zł
 8. Transferyna 13,00 zł
 9. UIBC 11,00 zł
 10. Żelazo – krzywa wchłaniania 23,00 zł
 11. Żelazo 9,00 zł
 12. Przeciwciała p/płytkowe met. enzym. (MAIPA) 593,00 zł
 13. Wykrywanie przeciwciał anty-HLA w surowicy w teście LCT 373,00 zł
 14. Wykrywanie p /ciał p/płytkowych EDTA zależnych met.fluoroscencyjnq 543,00 zł
 15. Wykrywanie p/ciał p/płytkowych heparynozależnych met. enzymatyczną 743,00 zł
 16. Diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)- badanie leukocytów- FLAYER/CD14 monocyty 383,00 zł
 17. Syderoblasty 80,00 zł
 18. Fenotyp komórek- panel odpornościowy – szpik 313,00 zł
 19. Fenotyp komórek-chłoniak nieziarniczy – krew 343,00 zł
 20. Fenotyp komórek- chłoniak nieziarniczy – szpik 353,00 zł
 21. Fenotyp komórek- chtoniak T-krew 348,00 zł
 22. Fenotyp komórek- chłoniak T-szpik 383,00 zł
 23. Fenotyp komórek- zespół mielodysplastyczny- krew lub szpik 453,00 zł
 24. Fenotyp komórek- ocena wstępna 413,00 zł
 25. Fenotyp komórek – ostra białaczka – krew lub szpik metodą czterokolorową 453,00 zł
 26. Fenotyp komórek – krew- białaczka wtochatokomórkowa 353,00 zł
 27. Leukocyty- badanie immunofenotypowe szpiku PBL-krew 443,00 zł
 28. Leukocyty- badanie immunofenotypowe- chtoniak z kom6rek B- bad. kontrolne szpik 323,00 zł
 29. Leukocyty- bad. lmmunofenotyp .szpiku (ocena wstępna) 373,00 zł
 30. Bad.cytogenetyczne szpiku 463,00 zł
 31. Cytogenetyczna ocena statusu genów wykonana metodą FISH 433,00 zł
 32. BCR ABL 1 oznaczenie ilosciowe 483,00 zł
 33. BCR ABL badanie molekularne 383,00
 34. Mutacja V617F genu JAK-2 283,00 zł
 35. Badanie w kierunku enzymopatii krwinki czerwonej – kinaza pirogronianowa ( PK) 293,00 zł
 36. Badanie w kier. enzymopatii krwinki czerwonej – dehydrog. glukozo-6-fosforanowa G6PDH 293,00 zł
 37. Badanie w kierunku sferocytozy wrodzonej i innych membranopatii – Test EMA – badanie przesiewowe 343,00 zł
 38. Badanie w kierunku talasemii i hemoglobinopatii – elektroforeza hemoglobin 313,00 zł
 39. Diagnostyka NNH ( nocnej napadowej hemoglobinurii) CD 55 i CD 59 erytr. 253,00 zł
 40. POX – barwienie i ocena preparatów 33,00 zł

Biochemia

 1. Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny 125,00 zł
 2. ACTH 43,00 zł
 3. ALAT 10,00 zł
 4. Albumina 9,00 zł
 5. Amylaza trzustkowa w surowicy 13,00 zł
 6. Amylaza w surowicy 12,00 zł
 7. Amoniak w osoczu 25,00 zł
 8. AspAT 10,00 zł
 9. Proteinogram surowicy 19,00 zł
 10. Białko całkowite 9,00 zł
 11. Białko w DZM 15,00 zł
 12. Bilirubina całkowita 10,00 zł
 13. Bilirubina bezpośrednia 10,00 zł
 14. Ceruloplazmina 42,00 zł
 15. Chlorki w surowicy 13,00 zł
 16. Chlorki w moczu 18,00 zł
 17. Chlorki w DZM 21,00 zł
 18. Cholesterol całkowity 10,00 zł
 19. Cholesterol HDL 10,00 zł
 20. Kinaza kreatynowa 11,00 zł
 21. CK – MB (masa ) 21,00 zł
 22. CRP 15,00 zł
 23. Cynk w surowicy 52,00 zł
 24. Etanol 20,00 zł
 25. Fibro-test 383,00 zł
 26. Fosfataza alkaliczna 9,00 zł
 27. Fosforany nieorganiczne 8,00 zł
 28. Fosforany nieorganiczne w moczu 12,00 zł
 29. Fosforany nieorganiczne w DZM 12,00 zł
 30. Gastryna 66,00 zł
 31. Gazometria 19,00 zł
 32. Badanie GC/MS w moczu 383,00 zł
 33. e-GFR (+ kreatynia)wg. MDRD 13,00 zł
 34. GGTP 9,00 zł
 35. Glikol etylenowy 123,00 zł
 36. Glukoza w surowicy i osoczu 9,00 zł
 37. OGTT- Oh,1h,2h 19,00 zł
 38. OGTT- 0h,2h 15,00 zł
 39. Test glukozowo-insulinowy Oh,1h,2h 73,00 zł
 40. Glukoza test po posiłku (0 h, 2 h ) ) 13,00 zł
 41. Glukoza – dobowy profil glikemii (7 oznaczeń ) 25,00 zł
 42. Glukoza w pierwszym porannym moczu 10,00 zł
 43. Glukoza w spontanicznie oddanym moczu 10,00 zł
 44. HBA1C 19,00 zł
 45. Hemoglobina osoczowa 18,00 zł
 46. Homocysteina w surowicy 53,00 zł
 47. Jonogram – Na, K 12,00 zł
 48. Jonogram petny (Na, K, Cl, Ca, Mg, fosforany) 23,00 zł
 49. Karboksyhemoglobina 23,00 zł
 50. Kreatynina 9,00 zł
 51. Kreatynina w pierwszym porannym moczu 11,00 zł
 52. Kreatynina w DZM 17,00 zł
 53. Klirens kreatyniny 17,00 zł
 54. Kwas hydroksyindolooctowy 138,00 zł
 55. Kwas mlekowy 18,00 zł
 56. Kwas moczowy 10,00 zł
 57. Kwas moczowy ( wydalanie – w DZM ) 17,00 zł
 58. Kwasy żółciowe w surowicy 48,00 zł
 59. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 9,00 zł
 60. Lipaza w surowicy 15,00 zł
 61. Profil lipidowy (CHOL+CHOL- HDL +TG +CHOL LDL wyliczony) 18,00 zł
 62. Lit w surowicy 33,00 zł
 63. Magnez w surowicy 10,00 zł
 64. Magnez w moczu 12,00 zł
 65. Magnez w DZM 18,00 zł
 66. Metanol 153,00 zł
 67. Methemoglobina 23,00 zł
 68. Metoksykatecholaminy w DZM 123,00 zł
 69. Miedz w surowicy 52,00 zł
 70. Miedz w moczu 83,00 zł
 71. Mocznik 9,00 zł
 72. Mocznik w moczu 11,00 zł
 73. Mocznik w DZM 18,00 zł
 74. Mocznik w płynie z dializy otrzewnowej 13,00 zł
 75. NT-proBNP 63,00 zł
 76. Osmolarność surowicy 13,00 zł
 77. Osmolarność moczu 13,00 zł
 78. Oxymetria 23,00 zł
 79. Porfiryny w moczu HPLC 333,00 zł
 80. Porfobilinogen i kwas delta-aminolewulinowy 333,00 zł
 81. Potas 8,00 zł
 82. Potas w pierwszym porannym moczu 11,00 zł
 83. Potas w DZM 18,00 zł
 84. Prokalcytonina 48,00 zł
 85. Cholinoesteraza   18,00
 86. Rapid – profil: gazometria +Na,K,Ca zjon.,CI+ glukoza + kwas mlekowy i oxymetria z palca 33,00 zł
 87. Sód w surowicy 8,00 zł
 88. Sód w spontanicznie oddanym moczu 11,00 zł
 89. Sód – wydalanie ( w DZM ) 18,00 zł
 90. Troponina T-hs 25,00 zł
 91. Triglicerydy 9,00 zł
 92. uACR 31,00 zł
 93. Wapń 9,00 zł
 94. Wapń – wydalanie ( w DZM ) 18,00 zł
 95. Waprń zjonizowany 16,00 zł
 96. Witamina 25 OH D 32,00

Hormony

 1. Antygen anty-Mullerowski (AMH) 79,00 zł
 2. 17-hydroksyprogesteron 50,00 zł
 3. C-peptyd 43,00 zł
 4. lnsulina 32,00 zł
 5. Somatomedyna IGF 1 65,00 zł
 6. SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) 48,00 zł
 7. DHEA-S 28,00 zł
 8. DHEA (dehydroepiandrosteron) 52,00 zł
 9. Hormon wzrostu 52,00 zł
 10. Aldosteron 58,00 zł
 11. Androstendion 38,00 zł
 12. Estradiol 22,00 zł
 13. FSH 22,00 zł
 14. HCG 25,00 zł
 15. LH 22,00 zł
 16. Progesteron 22,00 zł
 17. Prolaktyna ( PRL ) 22,00 zł
 18. Prolaktyna po metoklopramidzie O h, 2 h 28,00 zł
 19. Parathormon (PTH) intact 30,00 zł
 20. Profil steroidowy w moczu metodą GC/MS 273,00 zł
 21. Testosteron 25,00 zł
 22. Kortyzol w surowicy 25,00 zł
 23. Kortyzol w DZM 33,00 zł
 24. P-ciała anty-TG 32,00 zł
 25. P-ciała anty-TPO 32,00 zł
 26. P-ciała p/receptorom TSH 52,00 zł
 27. TSH 17,00 zł
 28. Wolne T3 (fT3) 19,00 zł
 29. Wolne T4 (fT4) 19,00 zł
 30. Oznaczenie aktywności ADAMTS 13 met. chromogenną 523,00 zł
 31. Oznaczanie inhibitora ADAMTS 13 met. chromogenną 378,00 zł
 32. Tarczycowe łączenie (TSH, fT3, fT 4) 45,00

Markery nowotworowe i osteoporozy

 1. Kalcytonina 62,00 zł
 2. Osteokalcyna 60,00
 3. Ca 15.3 33,00 zł
 4. Ca 19.9 38,00 zł
 5. Chromogranina A 80,00 zł
 6. Alfa-fetoproteina (AFP) 25,00 zł
 7. CA-125 29,00 zł
 8. CEA 23,00 zł
 9. PSA 25,00

Leki i środki uzależniające

 1. Cyklosporyna w surowicy 63,00 zł
 2. Digoxina w surowicy 29,00 zł
 3. Kwas walproinowy 35,00 zł
 4. Amiodaron 163,00 zł
 5. Wankomycyna w surowicy 27,00 zł
 6. Karbamazepina w surowicy 27,00 zł
 7. Karbamazepina w moczu 31,00 zł
 8. Amfetamina-test jakościowy w moczu 12,00 zł
 9. Benzodiazepiny – test jakościowy w moczu 12,00 zł
 10. Cocaina- test jakościowy w moczu 12,00 zł
 11. Extasy-test jakościowy w moczu 12,00 zł
 12. Morfina-test jakościowy w moczu 12,00 zł
 13. THC (tetrahydrokannabinoidy) – test jakość. w moczu 12,00 zł
 14. Tacrolimus 80,00 zł
 15. Panel narkotyków łącznie ( THC,MORF,AMPH,Extasy, Cocaina) 41,00

Immunoglobuliny

 1. lgA 17,00 zł
 2. lgG 17,00 zł
 3. lgM 17,00 zł
 4. lmmunoglobuliny (lgA+ lgG+ lgM) 36,00 zł
 5. lgE całkowite 21,00 zł
 6. lmmunofiksacja w surowicy 163,00 zł
 7. lmmunofiksacja w moczu 183,00 zł
 8. tancuchy lekkie kappa surowica lub mocz 78,00 zł
 9. tancuchy lekkie lambda surowica lub mocz 78,00 zł
 10. lgG4 88,00

Diagnostyka infekcji

 1. Badanie w kier. HCV RNA met. PCR jakościowe 93,00 zł
 2. Badanie w kier. HCV RNA met. PCR ilościowe 153,00 zł
 3. Badanie surowicy w kier. Toksokarozy w klasie lgG 33,00 zł
 4. HCV genotypowanie 213,00 zł
 5. HCV genotypowanie + HCV RNA met. PCR ilościowe 283,00 zł
 6. HBV DNA met. PCR ilościowe 153,00 zł
 7. HBV DNA met. PCR jakościowe 93,00 zł
 8. HSV 1 ilościowo met. PCR 183,00 zł
 9. HSV 2 ilościowo met. PCR 183,00 zł
 10. HSV1 jakościowe met. PCR 143,00 zł
 11. HSV2 jakościowe met. PCR 143,00 zł
 12. Bad. w kierunku HSV w surowicy lub PM-R w kl. lgG 68,00 zł
 13. Bad. w kierunku HSV w surowicy lub PM-R w kl. lgM 68,00
 14. p/ciała EBV w klasie lgG 43,00 zł
 15. p/ciała EBV w klasie lgM 42,00 zł
 16. EBV met. PCR jakościowe 103,00 zł
 17. EBV met. PCR ilościowe 153,00 zł
 18. CMV jakościowe met. PCR we krwi, PM-R lub w moczu 113,00 zł
 19. CMV ilościowe met. PCR we krwi, PM-R lub w moczu 153,00 zł
 20. P/ciała p/w brucelozie w surowicy w klasie lgG 73,00 zł
 21. P/ciała p/w brucellozie w surowicy w klasie lgM 73,00 zł
 22. Mycoplasma pneumoniae w klasie lgG 42,00 zł
 23. Mycoplasma pneumoniae w klasie lgM 42,00 zł
 24. Pneumocystis jiroveci klasie lgG 92,00 zł
 25. Pneumocystis jiroveci klasie lgM 92,00 zł
 26. Pneumocystis jiroveci klasie lgG i lgM 152,00 zł
 27. P/ciała p/krztuścowe lgA 42,00 zł
 28. P/ciała p/krztuścowe lgG 42,00 zł
 29. Borelioza w surowicy w klasie lgG (test przesiewowy) 38,00 zł
 30. Borelioza w surowicy w klasie lgM (test przesiewowy) 38,00 zł
 31. Borelioza w płynie mózg. – rdzeniowym w klasie  lgG (test przesiewowy) 42,00 zł
 32. Borelioza w plynie mózg. – rdzeniowym w klasie lgM (test przesiewowy) 42,00 zł
 33. Borelioza – test potwierdzenia Western blot (klasa lgG) surowica 80,00 zł
 34. Borelioza – test potwierdzenia Western blot (klasa lgM ) surowica 80,00 zł
 35. HIV test przesiewowy (test podwójny) 42,00 zł
 36. Test przesiewowy w kier. bąblowca 113,00 zł
 37. Bąblowiec -test potwierdzenia Western blot 298,00 zł
 38. P-ciała p. Yersinia w klasie lgA 57,00 zł
 39. P-ciala p. Yersinia w klasie lgG 47,00 zł
 40. P-ciała p. Yersinia w klasie lgM 88,00 zł
 41. Anty- HBe 39,00 zł
 42. Anty- HCV 33,00 zł
 43. Awidność – p/ciała p/w CMV w klasie lgG 62,00 zł
 44. P/ciała anty HAV lgM 49,00 zł
 45. P/ciała anty HAV lgG 49,00 zł
 46. HBe antygen 38,00 zł
 47. HBs-Antygen 17,00 zł
 48. Przeciwciała anty-HBs 22,00 zł
 49. Chlamydia trachomatis w klasie lgA 36,00 zł
 50. Chlamydia trachomatis w klasie lgG 35,00 zł
 51. Chlamydia trachomatis w klasie lgM 47,00 zł
 52. Chlamydia pneumoniae w klasie lgA 37,00 zł
 53. Chlamydia pneumoniae w klasie lgG 36,00 zł
 54. Chlamydia pneumoniae w klasie lgM 36,00 zł
 55. Cytomegalowirus w lgG 27,00 zł
 56. Cytomegalowirus w lgM 25,00 zł
 57. MONO-test jakościowy (na mononukleozę) 27,00 zł
 58. Listerioza 60,00 zł
 59. Anty HBc total 40,00 zł
 60. Różyczka w lgG 27,00
 61. Różyczka w lgM 27,00 zł
 62. Test potwierdzenia anty- HCV  RIBA 3 195,00 zł
 63. Test w kierunku dengi 86,00 zł
 64. Test w kierunku malarii 80,00 zł
 65. Toksoplazmoza w lgG 28,00 zł
 66. Toksoplazmoza w lgA 82,00 zł
 67. Toksoplazmoza w lgM 28,00 zł
 68. Toksoplazmoza w lgG awidność 51,00 zł

Immunologiczne i autoimmunologiczne

 1. ASO (ilościowo) 21,00 zł
 2. Antygen HLA B27 113,00 zł
 3. Anty THSD7A p/ciała p/w trombospondynie 223,00 zł
 4. Pemfigus-pemfigoid przeciwciała p/pęcherzowe 62,00 zł
 5. Badanie WR (USR) 12,00 zł
 6. Badanie weryfikacyjne WR (FTA) 48,00 zł
 7. Badanie weryfikacyjne WR (FTA-ABS) 55,00 zł
 8. Badanie WR (VDRL) 17,00 zł
 9. Serologia kiły met. TPHA 48,00 zł
 10. Dopetniacz – składowa C 3 38,00 zł
 11. Dopetniacz – składowa C 4 38,00 zł
 12. Dopełniacz – składowa C 3 i C4 łącznie 52,00 zł
 13. HBV lekooporność 233,00 zł
 14. Hemochromatoza pierwotna – oznaczenie mutacji C282Y, H63D, S65C w genie HFE 273,00 zł
 15. Oznaczanie p/ciał p/mitochondrialnych met.IF 73,00 zł
 16. Oznaczanie p/ciał p/kardiolipinowych w klasie lgG 38,00 zł
 17. Oznaczanie p/ciał p/kardiolipinowych w klasie lgM 38,00 zł
 18. Oznaczanie białek oligoklonalnych w PMR 107,00 zł
 19. lndeks immunoglobulin PMR / surowica 48,00 zł
 20. P/ciała p/w endomysium w klasie lgA 59,00 zł
 21. P/ciała p/w endomysium w klasie lgG 59,00 zł
 22. Oznaczanie b-2 glikoproteiny w klasie lgG 38,00 zł
 23. Oznaczanie b-2 glikoproteiny w klasie lgM 38,00 zł
 24. P/ciała p/w komórkom oktadzinowym żołądka (APCA) 73,00 zł
 25. P.ciała przeciw mięśniom gładkim met. IF 73,00 zł
 26. P/ciała p/w błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty GBM) 73,00 zł
 27. RF – czynnik reumatoidalny (ilościowo) 18,00 zł
 28. Przeciwciała anty SCL-70 52,00 zł
 29. Przeciwciała antv- NMDA 95,00 zł
 30. Przeciwciała przeciw akwaporynie 4 233,00 zł
 31. P/ciała p/w cytrulinie CCP 42,00 zł
 32. P/ciała przeciwjqdrowe ANA1 (test przesiewowy Elisa) 28,00 zł
 33. P/ciała przeciwjądrowe ANA1 (test przesiew. met.IF) 62,00 zł
 34. ANA PROFIL 133,00 zł
 35. ANA PROFIL z DFS 70 143,00 zł
 36. ANA PROFIL z podjednostkami U1 RNP 183,00 zł
 37. ANCA 70,00 zł
 38. P/ciała p/w receptorom acetylocholiny 123,00 zł
 39. P/ciała p/plemnikowe 62,00
 40. P/ciała p/w ds. DNA 52,00 zł
 41. Płuco farmera p/c p/w chorobom hodowców ptaków 148,00 zł
 42. Płuco farmera p/c p/w promieniowcom termofilnym 108,00 zł
 43. Przeciwciała przeciwko MPO 52,00 zł
 44. Przeciwciała przeciwko PR 3 52,00 zł
 45. Przeciwciała przeciwko Ro 52 52,00 zł
 46. Przeciwciała przeciwko Ro 60 52,00 zł
 47. Przeciwciała przeciwko SSB 49,00 zł
 48. Przeciwciała przeciwko Jo-1 52,00 zł
 49. Przeciwciała przeciwko DFS 70 67,00 zł
 50. Przeciwciała przeciwko Sm 49,00 zł
 51. Przeciwciała przeciwko centromerom- centromerowe białko B 59,00 zł
 52. Przeciwciała przeciwko U 1 RNP 62,00 zł
 53. Przeciwciała przeciwko PM – Scl 66,00 zł
 54. Przeciwciała przeciwko Domenie 1 beta2 glikoproteiny 88,00 zł
 55. Przeciwciała przeciwko Ripo B 72,00 zł
 56. Kleszczowe zapalenie mózgu w surowicy w klasie lgG 51,00 zł
 57. Kleszczowe zapalenie mózgu w surowicy w klasie lgM 51,00 zł
 58. Kleszczowe zapalenie mózgu w PM-R w klasie lgG 68,00 zł
 59. P/ciała w chorobie kociego pazura w lgG 91,00 zł
 60. P/ciała w chorobie kociego pazura w lgM 91,00 zł
 61. Anty PLA 2R w surowicy 113,00 zł
 62. Profil w kierunku autoimmunologicznych chorób Wątroby 163,00 zł
 63. Profil w kierunku twardziny 203,00 zł
 64. Profil w kierunku zapalenia mięśni 183,00 zł
 65. Anty GAD przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego 96,00 zł
 66. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej w lgG 62,00 zł
 67. Test TGA w lgA 39,00 zł

IgE specyficzne

 1. lgE sp. CHWASTY
  • babka lancetowata 31,00 zł
  • bylica pospolita 31,00 zł
  • komosa biała 31,00 zł
 2. lgE sp. DRZEWA:
  • brzoza 31,00 zł
  • leszczyna 31,00 zł
  • olcha 31,00 zł
  • topola 31,00 zł
  • Wierzba 31,00 zł
 3. lgE sp. INNE:
  • drożdże 31,00 zł
  • latex 31,00 zł
 4. lgE sp. JAJKO:
  • białko jajka 31,00 zł
  • jajko całe 31,00 zł
  • żółto jajka 31,00 zł
 5. lgE sp. Kurz, Roztocza i in. Skł. Kurzu:  
  • Acarus sira 31,00 zł
  • karaluch-prusak 31,00 zł
  • Lepidoglyphus destructor 31,00 zł
  • odchody gołębie 31,00 zł
  • roztocza kurzu domowego (D.pteronissimus) 31,00 zł
  • roztocza mączne (D.farinae) 31,00 zł
  • Tyrophagus putescientiae 31,00 zł
 6. lgE sp. LEKI:
  • amoxycylina 31,00 zł
  • insulina ludzka 31,00 zł
  • insulina wieprzowa 31,00 zł
  • penicylina V 31,00 zł
  • penicylina G 31,00 zł
 7. lgE sp. MIĘSA:
  • baranina 31,00 zł
  • indyk 31,00 zł
  • kurczak 31,00 zł
  • wieprzowina 31,00 zł
  • wołowina 31,00 zł
 8. lgE sp. Orzechy i nasiona:  
  • orzech leszczyny 31,00 zł
  • orzech pistacjowy 31,00 zł
  • orzech włoski 31,00 zł
  • orzech ziemny 31,00 zł
  • sezam 31,00 zł
 9. lgE sp. OWADY:
  • jad komara 31,00 zł
  • jad osy 31,00 zł
  • jad pszczoły 31,00 zł
  • jad szerszenia 31,00 zł
 10. lgE sp. OWOCE:
  • banan 31,00 zł
  • gruszka 31,00 zł
  • jabłko 31,00 zł
  • kiwi 31,00 zł
  • pomarańcza 31,00 zł
  • brzoskwinia 31,00 zł
  • truskawka 31,00 zł
 11. lgE sp. PLEŚNIE:
  • Alternaria tenuis 31,00 zł
  • Aspergillus fumigatus 31,00 zł
  • Cladosporium herberum 31,00 zł
  • Penicillium notatum 31,00 zł
 12. lgE sp. Prod. MĄCZNE:
  • gluten 31,00 zł
  • gryka 31,00 zł
  • jęczmień 31,00 zł
  • kukurydza 31,00 zł
  • owies 31,00 zł
  • pszenica 31,00 ryż 31,00 zł
  • soja 31,00 zł
  • żyto 31,00 zł
 13. lgE sp. Prod. MLECZNE I SERY:
  • alfa laktoalbumina 31,00 zł
  • beta laktoglobulina 31,00 zł
  • kazeina 31,00 zł
  • mleko krowie 31,00 zł
 14. lgE sp. PRZYPRAWY:ł
  • koperek 31,00 zł
  • musztarda 31,00 zł
  • pieprz czarny 31,00 zł
 15. lgE sp. RYBY:  
  • dorsz 31,00 zł
  • tuńczyk 31,00 zł
  • łosos 31,00 zł
 16. lgE sp. Sierści i pierza:
  • naskórek chomika 31,00 zł
  • Naskórek królika 31,00 zł
  • naskórek owcy 31,00 zł
  • pierze (pióra gęsi) 31,00 zł
  • pióra kaczki 31,00 zł
  • pióra kanarka 31,00 zł
  • pióra papużki falistej 31,00 zł
  • sierść konia 31,00 zł
  • sierść kota 31,00 zł
  • Sierść psa 31,00 zł
  • sierść świnki morskiej 31,00 zł
 17. lgE sp. Tkaniny i ubiory:
  • bawełna 31,00 zł
  • wełna 31,00 zł
 18. lgE sp. Trawy i zboża:
  • kostrzew łąkowa 31,00 zł
  • kupkówka pospolita 31,00 zł
  • tymotka łąkowa 31,00 zł
  • żyto/pytki 31,00 zł
 19. lgE sp. UŻYWKI:
  • czekolada 31,00 zł
  • kakao 31,00 zł
  • kawa 31,00 zł
 20. lgE sp. WARZYWA:
  • cebula 31,00 zł
  • fasola 31,00 zł
  • groch 31,00 zł
  • marchew 31,00 zł
  • ogórek 31,00 zł
  • pietruszka 31,00 zł
  • pomidor 31,00 zł
  • seler 31,00
  • ziemniak 31,00 zł
 21. lgE sp. PASOŻYTY:  
  • glista ludzka 31,00 zł
 22. lgE sp.- panel pokarmowy:
  • orzech laskowy, orzech ziemny, migdał, białko jaja, zółtko jaja kurzego, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, jabłko, soja, mąka pszenna, mąka żytnia, kiwi, morela, ryż, drożdze, mleko 98,00 zł
 23. lgE sp.- panel mieszany:
  • orzech ziemny, mleko, białko jaja kurzego, ziółko jaja kurzego, ziemniak, marchewka, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, pyłek: brzozy brodawkowatej, trawa (mix), bylicy, D.Farinae, D. Pteronyssinus, naskórek: psa, kota, konia asper 98,00 zł
 24. lgE sp.- panel oddechowy (18 antygenów) – Pyłek:
  • brzozy brodawkowatej, olszyny szarej, leszczyny, dębu, trawa (mix), żyta, bylicy sp. babki lancetowatej, D.farinae, D.Pteronyssinus,nask6rek: psa, kota, konia, chomika, Aapergillus fumigatus, Cladosporium h 98,00 zł
 25. lgE sp. panel dziecięcy (żywność):
  • dorsz, białko jaja, orzech ziemny, mleko krowie, soja, mąka pszenna 45,00 zł
 26. lgE sp. panel mieszanka pierza:
  • pióra: kacze, gęsie i kurze, pierze indyka 45,00 zł
 27. lgE sp. panel trawy wczesnie kwitnące:
  • kurpówka pospolita, tymotka łąkowa, życica trwała, wiechlina łąkowa, kostrzewa wyniosła 45,00 zł
 28. lgE sp. panel trawy póżno kwitnące:
  • życica trwała, żyto zwyczajne, tymotka wonna, trzcina pospo lita, kłosówka węłniana 45,00 zł
 29. lgE sp. panel mieszanka drzew:
  • olcha szara, brzoza brodawkowata, leszczyna, dąb, wierzba 45,00 zł
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl