Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zgromadzenie Wspólników Spółki

Właściciel – 100% udziałów

Gmina Brudzeń Duży reprezentowana przez Wójta Gminy Brudzeń Duży

Rada Nadzorcza Spółki

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Jęsiak
  • Sekretarz Rady Nadzorczej Agnieszka Sulkowska
  • Członek Rady Nadzorczej Mariusz Tomczyk

Zarząd Spółki

Zarząd kieruje działalnością Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje uchwały Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej

  • Prezes Zarządu Bożena Wrześniewska
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl