Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Dla Pacjenta Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej:

Zdrowie – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ul. Jana Pawła II 2, 09-414 Brudzeń Duży

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 czerwca 2019 Prawo atomowe (Dz. U. 2021 poz. 1941) tj. zgodnie z art. 32C pkt. 2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: wykonaniu badań rtg u pacjentów w celach diagnostycznych.
 • Gabinet Dentystyczny / Stomatologiczny wyposażony jest w aparat rentgenowski stomatologiczny wewnętrzny punktowy do badań diagnostycznych stomatologicznych.
 • Aparaty RTG i pracownia RTG zostały uruchomione na podstawie decyzji wydanych przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy: dozymetrów indywidualnych.
 • W ciągu minionych 12 miesięcy 2022r. zmierzona dawka efektywna wyniosła: poniżej najmniejszej wykrywalnej dawki (poniżej czułości błony).
 • Dla aparatu RTG wykonywane są testy eksploatacyjne zgodnie z wymogami przepisów prawnych.
 • Wyniki testów są zgodne z wymogami prawnymi.
 • Aparat RTG posiada aktualne testy eksploatacyjne:
 • testy akceptacyjne,
 • testy specjalistyczne,
 • testy podstawowe.
 • Sprawozdania z wyników testów znajdują się w dokumentacji RTG.

Dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • dla pracowników – 20 mSv/rok
 • dla ogółu ludności – 1 mSv/rok

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1593)

Wnioski:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
 • Dla pracowników przyjęto dawkę taką jak dla ogółu ludności.

(Wymagane dokumenty znajdują się w miejscu prowadzonej działalności.)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl