Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zdrowie – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia stomatologicznego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w godzinach pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

Realizowane usługi

Przychodnia Brudzeń Duży

Rodzaje świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Zdrowie – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
  • świadczenia lekarza poz
  • świadczenia pielęgniarki poz
  • świadczenia położnej poz
  • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
  • transport sanitarny w poz
 2. Poradnia stomatologiczna:
  • świadczenia ogólnostomatologiczne
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.
  • świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 3. Poradnia specjalistyczna
  • świadczenia w zakresie otolaryngologii
  • świadczenia w zakresie neurologii
 4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
  • pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 5. Zapewniamy badania laboratoryjne

Ponadto realizowane są świadczenia medyczne odpłatnie, za częściową opłatą lub bezpłatnie dla pacjentów Zdrowie – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o.:

 • świadczenia ginekologiczno-położnicze
 • świadczenia chirurgii dziecięcej
 • świadczenia kardiologiczne
 • świadczenia urologiczne

Filia Sikórz

W Filii Sikórz, komórka organizacyjna 02 są realizowane usługi:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
  • świadczenia lekarza poz
  • świadczenia położnej poz
  • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
  • profilaktyczne programy zdrowotne
 2. Zapewniamy badania laboratoryjne

Filia Siecień

W Filii Siecień, komórka organizacyjna 03 są realizowane usługi:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna:
  • świadczenia lekarza poz
  • świadczenia pielęgniarki poz
  • świadczenia położnej poz
  • świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania
  • profilaktyczne programy zdrowotne
 2. Poradnia stomatologiczna:
  • świadczenia ogólnostomatologiczne
  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.
 3. Zapewniamy badania laboratoryjne.
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl