Zdrowie-Brudzeński - Zakład Opieki Zdrowotnej Spólka z o.o.

Zdrowie-Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. Dla Pacjenta Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dostęp do dokumentacji medycznej ma:

  • pacjent,
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta,
  • osoba upoważniona przez pacjenta,
  • osoba bliska po śmierci pacjenta, w przypadku braku sprzeciwu zgłoszonego za życia przez pacjenta bądź innej osoby bliskiej.

Formy udostępnienia:

  • do wglądu,
  • kopia ksero lub  wydruk.

Podmiot nie udostępniania dokumentacji medycznej przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego skanu i przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej  lub na informatycznym nośniku danych.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest na wniosek  złożony w formie ustnej bądź pisemnej, w tym za pomocą e-mail lub telefonicznie.

Odbiór

Osobisty lub wysyłka za pośrednictwem poczty polskiej.

Odbiór osobisty:

W rejestracjach w dni robocze w terminie ustalonym ze składającym wniosek.

Po odbiór zgłasza się wnioskodawca osobiście lub osoba przez niego upoważniona w dokumentacji medycznej bądź inna osoba wskazana przez pacjenta we wniosku.

Wysyłka za pośrednictwem poczty polskiej:

Dostępna wyłącznie w przypadku złożenia wniosku  osobiście w jednostce.

Udostępnienie dokumentacji medycznej pierwszorazowo jest bezpłatne, za każde kolejne udostepnienie dokumentacji jest pobierana opłata w kwocie 0,30 zł za każdą stronę.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Zdrowie-Brudzeński. Projekt i wykonanie: Hedea.pl